Wypowiedzi dla magazynu „Personel & Zarządzanie” udzielił Grzegorz Piotrowski, starszy konsultant HR w Professional.

 

Roszczeniowi, nielojalni, pozbawieni autorytetów i szacunku – taki obraz millennialsów, czyli obecnych 20- i 30-latków, spotykamy w opiniach wielu pracodawców. W sytuacji jednak gdy rynek pracy boryka się z brakiem doświadczonych specjalistów, organizacje są zmuszone spojrzeć przychylniejszym okiem na ludzi z tej grupy wiekowej i zmierzyć się z ich nierzadko bardzo wygórowanymi oczekiwaniami względem zatrudnienia. To, na ile pracodawcy są skłonni je zaspokoić, wpłynie na długość stażu zrekrutowanego millennialsa w strukturach firmy.

 

W Professional obserwujemy, że coraz więcej firm, głównie zagranicznych, zaczyna dobrze rozumieć millennialsów i skutecznie adresuje do nich swoje działania. Jest to widoczne w atencji przykładanej do budowania określonego wizerunku pracodawcy w kanałach społecznościowych, stosowaniu nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych czy też w oferowanych warunkach zatrudnienia, które coraz częściej zakładają elastyczne godziny pracy, rozbudowane pakiety benefitów, regularną informację zwrotną oraz możliwość rozwoju w różnych departamentach wewnątrz organizacji. Wdrożenie i właściwa komunikacja tych elementów są wyraźnym sygnałem dla młodego pokolenia, że dane przedsiębiorstwo może być atrakcyjnym miejscem budowania kariery zawodowej.

 

Choć rynek pracy oczekuje dynamicznych działań, w naszej opinii polscy pracodawcy wciąż mają trudność ze zmianą podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. Sztywna struktura, mało elastyczne spojrzenie na umiejętności pracowników, brak dopasowania komunikatu do odbiorcy czy jasnej ścieżki rozwoju wykorzystującej zainteresowania millennialsa – to wciąż najczęściej popełniane błędy w polskich organizacjach. Tymczasem, chcąc sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe pokolenie, organizacje te powinny słuchać, co inspiruje millennialsów, angażować ich w procesy biznesowe, szukać i jasno definiować cele, które chcą one wspólnie osiągnąć.

 

W mojej ocenie realnym wyzwaniem dla firm na najbliższe lata będzie nie tylko efektywna współpraca z millennialsami, ale przede wszystkim stworzenie nowej kultury organizacyjnej, która połączy bogate doświadczenia wieloletnich pracowników z kreatywnym i świeżym spojrzeniem młodego pokolenia.