Jednym z bardzo istotnych czynników, którego rola ostatnio znacznie wzrosła, stała się atrakcyjna i dogodna dla pracownika lokalizacja miejsca pracy. Szczególnie widać to w większych miastach".

W czym przejawia się znaczenie tego czynnika; czy np. ludzie rezygnują z pracy, albo odrzucają ofertę, bo firma jest za daleko? przy czym nie chodzi o ofertę w innym regionie, ale np. w ramach dużych aglomeracji?

Czy np. są skłonni przyjąć ofertę pracy bliżej domu nawet za gorsze pieniądze niż dalej- za wyższą płacę? pytanie jakie różnice wchodzą w grę?

 

Dogodna lokalizacja miejsca pracy stanowi jeden z kluczowych czynników przy wyborze pracodawcy, szczególnie wśród osób w wieku 18-25 lat. Już badania w połowie 2019 roku jasno wskazywały, że dla 44% reprezentantów młodego pokolenia szybki dojazd do pracy jest drugim najważniejszym, po dobrej atmosferze, czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy (raport Spotdata „Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy”). Tendencja ta utrzymuje się, a wręcz zyskuje na sile, co obserwujemy codziennie podczas rozmów z kandydatami. Potencjalni pracownicy niemalże od razu pytają o lokalizację biura, a nierzadko już w trakcie rozmowy sprawdzają dojazd czy połączenie komunikacją miejską. Warto jednak zauważyć, że kandydaci nie przykładają wagi do odległości, ale do czasu dojazdu do pracy. Dla przykładu osoby spoza Warszawy poruszające się głównie pociągiem, szukają pracy blisko linii kolejowej, jeżdżące samochodem są zainteresowane firmami w pobliżu tras szybkiego ruchu, itp. Z naszych obserwacji wynika, że oczekiwany czas dojazdu różni się w zależności od wieku i doświadczenia (poziomu stanowiska) kandydata. Osoby do 25 r. ż. nie chcą dojeżdżać do pracy dłużej niż 20 minut w jedną stronę, tymczasem ich starsi koledzy są skłonni poświęcić 30-40 minut dziennie w jedną stronę.

Czas to obecnie najcenniejsza waluta. Jeśli lokalizacja okaże się interesująca, kandydaci są dużo bardziej skłonni do kontynuowania rozmów i zmiany pracy, nawet jeśli nie wiąże się ona ze wzrostem wynagrodzenia. W ciągu 2019 roku mieliśmy nawet kilkanaście przypadków, gdy kandydat zgodził się na niższe zarobki od oczekiwanych tylko ze względu na bliskość miejsca pracy i zamieszkania. Jeszcze 2-3 lata temu takie sytuacje nie miały miejsca.

 

Dla Rzeczpospolitej: Joanna Kowalczyk, Regionalny Kierownik Działu Rekrutacji w LeasingTeam Professional