Raportowanie niefinansowe ESG (Environment, Social and Corporate Governance) jest wymogiem Dyrektywy unijnej wdrożonej w Polsce w 2017 roku. Zobowiązuje ona przedsiębiorstwa do ujawniania informacji niefinansowych na temat ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. 

 

W Polsce wciąż jest mało specjalistów w tej dziedzinie, a zapotrzebowanie na nich będzie rosło. Jakie perspektywy na rynku pracy ma nowa specjalizacja wyjaśnia Filip Kusznierów, Kierownik Działu Rekrutacji w LeasingTeam Professional.

-------

Wiele czynników wpływa obecnie na wzrost zainteresowania tematyką ESG wśród polskich przedsiębiorców. Z jednej strony jest to pokłosie ogólnoświatowych trendów związanych z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju przez globalne podmioty. Jednocześnie w związku z zagrożeniami klimatycznymi rośnie presja i nacisk opinii publicznej na zmiany w systemie gospodarczym w kierunku większej odpowiedzialności środowiskowej i społecznej biznesu.

 

Istotnym powodem są również wdrażane unijne przepisy nakładające wymóg prowadzenia sprawozdawczości ESG. Po zmianach taki obowiązek będzie dotyczył większej liczby firm niż dotychczas. Powyższe przyczyny będą z pewnością prowadziły do zwiększenia zapotrzebowania rynkowego na specjalistów znających zagadnienia ESG.

 

Aktualnie liczba ofert pracy na portalach rekrutacyjnych dla ekspertów z tej dziedziny jest dużo niższa niż w przypadku stanowisk z bardziej znanych kategorii jak HR czy marketing. Poszukiwania kandydatów prowadzą duże organizacje, głównie z branży finansowej, ale również znane firmy audytorskie i konsultingowe. Natomiast im bliżej będziemy terminu wprowadzenia regulacji prawnych, tym bardziej będzie rosnąć ilość propozycji zawodowych. Kluczowe kompetencje oczekiwane na tym stanowisku to znajomość legislacji w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz doświadczenie z zakresu raportowania pozafinansowego.

 

Jak pokazują dane z największego biznesowego serwisu społecznościowego, grupa profesjonalistów deklarujących znajomość tematyki nie przekracza kilku tysięcy. Tendencje wzrostowe na tego typu wiedzę wychwyciły zresztą szkoły wyższe, które w swojej ofercie zaczęły uruchamiać studia podyplomowe na kierunkach dotyczących zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku odpowiednich kandydatów na rynku pracy, innym rozwiązaniem dla pracodawców może być decyzja o inwestycji w szkolenie zespołów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i rozszerzenie ich umiejętności raportowania w tym zakresie. Zwłaszcza, że wynagrodzenia ekspertów z obszaru ESG powinny rosnąć przy zwiększonym popycie na takich pracowników i małej dostępności osób spełniających wymagania na tych stanowiskach.

 

Więcej na temat ESG jako nowej specjalizacji na rynku pracy dowiemy się z artykułu Dziennika Gazety Prawnej.