Połączenie usług siłą Grupy

Grupa LeasingTeam dostarcza swoim klientom kompleksową ofertę usług human resources. Dzięki grupie, może on w obszarze rekrutacji sprawniej i płynniej zarządzać zarówno pracownikami produkcyjnymi, jak i wewnętrznymi, wdrażać ich, kierować zespołami przez cele, budować wewnętrzny i zewnętrzny employer branding, pozyskiwać pracowników na różne szczeble organizacji, tworzyć efektywne załogi.

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od kilkunastu lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników i pozyskiwaniu dla swoich klientów pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw, prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Każdego miesiąca oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.

 • LeasingTeam

  Realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych przedsiębiorstw, średniej wielkości firm i organizacji publicznych. LeasingTeam specjalizuje się w pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę leasingteam.pl

 • LeasingTeam Professional

  Wspiera polskie i globalne koncerny w pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie dociera do kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET: Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target. Professional prowadzi rekrutacje w obszarach sales & marketing, HR & administration, transport & logistics, engineering & production, SSC/BPO, retail, finance & accounting.

 • IT LeasingTeam

  Realizuje usługi w zakresie pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej z obszaru IT, a także rozwija i wdraża nowoczesne rozwiązania IT w ramach outsourcingu procesów. IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiając im zwiększenie elastyczności i budowanie przewagi konkurencyjnej. 
  Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę itlt.pl

 • CPC Consulting Group

  Od kwietnia 2016 roku spółka jest częścią GK LeasingTeam, wzbogacając jej portfel usług o transgraniczne delegowanie polskich pracowników. Spółka od 2009 roku deleguje do Niemiec, Austrii i Norwegii wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i technicznych oraz kadrę niższego i średniego szczebla. Dzięki specjalistycznej wiedzy, w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i legislacji, oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting Group gwarantuje szybki dostęp do wykwalifikowanych polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa. Zobacz więcej na cpcgroup.pl