Student uczestniczący w programie stażu bądź praktyk przede wszystkim konfrontuje swoje wyobrażenie o pracy z rzeczywistością oraz ma okazję, by wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Widzi, które umiejętności są najważniejsze w realizacji zadań związanych z zawodem, może ocenić, na jakim poziomie są aktualnie jego własne kompetencje i zwrócić uwagę nad czym może jeszcze popracować. Ponadto uczy się pracy w zespole, która może różnić się od pracy grupowej na studiach – student wkracza niekiedy w hierarchiczną strukturę i jest odpowiedzialny za realizację zadań pod presją czasu. Staż lub praktyka to pewnego rodzaju próba, która może przerodzić się w dłuższą współpracę bądź dać możliwość rozeznania się w zawodzie, który chciałoby się wykonywać. Ważne, by wybrane praktyki dotyczyły konkretnych zadań, których wykonanie ma wpływ na działalność firmy. Zdobyte dzięki temu doświadczenie daje studentowi znaczącą przewagę na rynku pracy.

 

Absolwenci kierunków technicznych z reguły nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy, jednak pracodawcy dużą wagę przywiązują do tego, czy młody inżynier jeszcze w trakcie studiów wykazał się dodatkową inicjatywą i pogłębiał swoją wiedzę i kompetencje. Inżynierowie, którzy zainwestują swój czas w zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy programy stażowe i talentowe oferowane przez coraz większą liczbę pracodawców, tuż po uzyskaniu dyplomu będą mieli już na starcie co najmniej kilka ofert pracy do wyboru. Dodatkowo, szansą inżynierów na lepsze zarobki i atrakcyjniejszą posadę może być uczestnictwo w zajęciach uzupełniających, kołach naukowych, organizacjach studenckich. Warto odwiedzać również targi pracy dla inżynierów, podczas których w bezpośrednich rozmach z przedstawicielami działów HR można skonfrontować swoje wyobrażenia o ścieżce rozwoju i wymaganiach w danej firmie z rzeczywistością. Przełoży się to na większą świadomość w przyszłym doborze pracodawcy.

 

Poza umiejętnościami branżowymi, wśród inżynierów szczególnie ceni się znajomość języków obcych. Angielski stał się już standardem w niemal wszystkich branżach technicznych. Obecnie coraz częściej oczekuje się dodatkowego języka, np. w automotive znajomości niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego.

 

Podsumowując: młodzi inżynierowie nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy, jednak pracodawcy, mając do wyboru kilka kandydatur, przychylniej spoglądają na tych, którzy jeszcze w trakcie studiów wykazali się inicjatywą w podnoszeniu swoich kompetencji. Jest to też dla pracodawcy sygnał o chęci doskonalenia umiejętności, chęci rozwoju – cechach charakteru niezwykle cenionych na rynku pracy.

 

Wypowiedzi udzieliła Katarzyna Leśniewska, Regionalny Kierownik ds. Rekrutacji w LeasingTeam Professional