1. Jakie są typowe testy i zadania rekrutacyjne, z jakimi zetknąć się mogą osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy i poszukujące pracy w szeroko pojętym sektorze nowoczesnych usług biznesowych (w tym bankowości, audycie, doradztwie itp.)?
  Testy weryfikujące konkretne kompetencje kandydatów są od dawna szeroko stosowane w procesach rekrutacyjnych i sektor usług biznesowych nie jest tu wyjątkiem. Najpopularniejsze są testy psychometryczne, które odznaczają się dużą trafnością oraz rzetelnością. Profesjonalnie przygotowane testy powinny przejść proces normalizacji i standaryzacji, by ich wyniki były jak najbardziej obiektywne.
   
 2. W jakiej formie przeprowadzane są testy i zadania rekrutacyjne i czego dotyczą (jakie umiejętności weryfikują)?
  Najczęściej testy wykonuje się online lub na komputerze, korzystając z konkretnego programu. W ramach testów psychometrycznych rozróżniamy testy numeryczne, które sprawdzają umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz ogólne zdolności matematyczne – stopień posługiwania się liczbami, oraz testy werbalne, czyli np. językowe czy oceniające myślenie logiczne kandydatów. W rekrutacjach do działów księgowych i dla branży finansowej najczęściej stosuje się testy numeryczne. 
   
 3. Jakie predyspozycje, kompetencje i kwalifikacje są niezbędne, by sprawnie przejść ten etap rekrutacji? W jaki sposób można się do nich dobrze przygotować?
  Najważniejsze, by w pełni skupić się na wykonywanym teście. Musimy mieć odpowiednie warunki, by nic nas nie rozpraszało, gdyż odpowiedzi mogą być do siebie mocno zbliżone. Podstawą sukcesu jest koncentracja i czytanie poleceń ze zrozumieniem. W internecie łatwo odnaleźć przykłady testów, zarówno numerycznych i werbalnych, co pozwala kandydatom na wcześniejsze zapoznanie się z ich formą. Pamiętajmy jednak, że podczas prawdziwej rekrutacji zadania mogą być zupełnie inne.

 

Wypowiedzi udzieliła Joanna Kowalczyk, Regionalny Kierownik Działu Rekrutacji w LeasingTeam Professional.