Odpowiedzi udziela Anna Kurczewska-Formela, dyrektor działu rekrutacji w firmie Professional, będącej częścią LeasingTeam Group.

 

Czym jest usługa assessment center i do jakich firm jest skierowana? Czy w Polsce to popularne narzędzie podczas rekrutacji? 
Assessment center jest narzędziem umożliwiającym kandydatom wcielenie się w rolę pracownika i odegranie sytuacji, w której mogliby się znaleźć w organizacji. Odwołuje się ono do zachowań kandydata w rzeczywistości przypominającej środowisko pracy i tym się różni od większości narzędzi stosowanych podczas rekrutacji, które opierają się na samoocenie kandydata. Metoda assessment center jest popularna podczas poszukiwania kandydatów na wyższe stanowiska w organizacji. Jest skierowana do firm, którym zależy, aby korzystać z narzędzi rekrutacyjnych dopasowanych do ich działalności i potrzeb. Szczególnie doceniają ją te organizacje, które chcą zatrudnić właściwą osobę, sprawdzoną w praktyce, i tym samym uniknąć ryzyka poniesienia kosztów powtórnej rekrutacji. 

 

Kiedy stosuje się metodę assessment center? 
Wykorzystanie tej metody sprawdza się zarówno w przypadku masowych rekrutacji, jak i tych, które są związane z wyłonieniem kandydatów na strategiczne stanowiska w organizacji. Stosuje się ją jako wsparcie rekrutacji zewnętrznych i do wyłaniania najlepszych kandydatów wewnątrz organizacji. Assessment center jest szczególnie zalecane w przypadku rekrutacji na wyższe stanowiska, których właściwe obsadzenie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania, a następnie rozwoju organizacji, a koszt zatrudnienia niewłaściwej osoby może znacznie przewyższyć koszt zastosowania tej metody.

 

Jakie są jej wady i zalety?
Wysoki koszt, czasochłonność, konieczność skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy doradczej – to niektóre z argumentów, które zniechęcają firmy do wykorzystania assessment center w procesie poszukiwania pracownika. Jednocześnie to narzędzie jest jedną z najskuteczniejszych metod wspierających rekrutację, niweluje ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby i ewentualne koszty z tym związane. Bez względu na poziom stanowiska, na które firma poszukuje kandydata, assessment center pozwala na obiektywną, bezstronną ocenę starających się o posadę. Na sesję pracodawca może zaprosić kilku z nich, których uznał za najlepszych, i poprosić ich o wykonanie zadania grupowego bądź przeprowadzać indywidualne spotkania. Kiedy w jednym miejscu spotykają się wszyscy kandydaci i realizują zadanie przygotowane przez asesorów, przyszły pracodawca może ich porównać pod kątem poszczególnych kompetencji, umiejętności, predyspozycji. Na tej podstawie łatwiej mu dokonać trafnego wyboru. Przeprowadzenie sesji assessment center daje pracodawcy unikatową szansę obserwowania kandydatów w sytuacjach bardzo zbliżonych do ich codziennej pracy: można sprawdzić, jak kandydat zachowuje się w trakcie prezentacji, negocjacji, pracy w grupie itd.

 

Dlaczego warto skorzystać z doświadczeń niezależnego eksperta z branży HR posługującego się metodą assessment center? Czy wiele firm w Polsce zajmujących się rynkiem pracy ma w ofercie tego typu usługi?
Dużą wartością metody assessment center jest fakt, że stosują ją bezstronni w ocenie – a dzięki temu obiektywni – asesorzy. Dlatego warto skorzystać z usług zewnętrznego eksperta przy jej przeprowadzaniu. Udział niezależnego asesora wpływa na rzetelność procesu, a jego spojrzenie na wyniki wykonanych zadań daje całościowy obraz kandydatów. Sesje assessment center bardzo często są tworzone przez wyspecjalizowane firmy doradcze, zdarza się jednak, że pracodawcy przygotowują i przeprowadzają proces oceny samodzielnie. Jeżeli firma rozważa wykorzystanie tej metody jako wsparcia procesu rekrutacji, nie musi od razu zlecać całego procesu na zewnątrz. Pozyskanie aplikacji, ich selekcję, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, wyłonienie kandydatów do sesji pracodawca może zrealizować samodzielnie, ale firmie doradczej warto zlecić przygotowanie i zrealizowanie sesji AC. Większość profesjonalnych firm zajmujących się rekrutacją, np. firma Professional z LeasingTeam Group, ma to narzędzie w swojej ofercie i z powodzeniem je stosuje. 

 

Jakie są koszty takiej usługi? 
Zastosowanie assessment center jest czasochłonne i może być kosztowne. Jego cena zależy od poziomu i liczby ocenianych stanowisk, a także od kompetencji, które będą podlegały ocenie. Orientacyjny koszt assessment center może wynosić od półtora do nawet kilkunastu tysięcy złotych za każdego uczestnika procesu. Z drugiej strony wysoka skuteczność tej metody co do oceny kandydata rekompensuje firmom poniesione koszty związane z ewentualnym zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby, takie jak ponowne przeprowadzenie całego procesu rekrutacji, szkolenie nowej osoby czy koszt zaangażowania czasowego pracowników wdrażających nową osobę do pracy.