OBECNE TRENDY I PRZYSZŁOŚĆ OUTSOURCINGU SIŁ SPRZEDAŻY W POLSCE ocenia Adrian Kurzak, Business Development Manager w LT Professional.

 

-------

 

Outsourcing sił sprzedaży to jedna z coraz popularniejszych praktyk w biznesie. Dla wielu przedsiębiorstw to skuteczny sposób na zwiększenie swojego zasięgu i poprawę wyników finansowych. Jakie są najnowsze trendy w outsourcingu sił sprzedaży i w jaki sposób mogą one wpłynąć na przyszłość tej praktyki w biznesie

 

Wśród najnowszych trendów w outsourcingu sił sprzedaży można wyróżnić rosnącą rolę nowoczesnych technologii w procesie sprzedaży. Firma zewnętrzna wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia oraz platformy on-line do pracy z klientami, dostarczania informacji oraz analizy danych. W ten sposób jest w stanie szybko i skutecznie dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów oraz dostosować swoje oferty do ich potrzeb, co ma pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży.

 

W ostatnim czasie można także obserwować zmianę podejścia do outsourcingu sił sprzedaży ze strony przedsiębiorstw. Zaczyna ono odchodzić od tradycyjnego modelu, w którym cała sprzedaż była przekazywana do zewnętrznych firm, na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań, w których wykorzystuje się zewnętrzne agencje do realizacji konkretnych celów jak np. raportowanie i analityka, obsługa kadrowo-płacowa czy zarządzanie zespołem w tzw. modelu hybrydowym, czyli współdzielonym z przedsiębiorstwem.

 

Inna analiza wykonana przez firmę Aberdeen Group ujawniła, że firmy outsourcingowe zwiększają średnio przychody o 20% w ciągu 12 miesięcy, w porównaniu z firmami, które decydują się na prowadzenie sprzedaży wewnętrznie. Również z badań PwC wynika, że outsourcing sił sprzedaży pozwala na efektywne zarządzanie kosztami i zwiększenie wydajności, zwłaszcza w przypadku firm średniej wielkości.

 

Badania na temat outsourcingu sił sprzedaży w Polsce również potwierdzają, że wiele firm decyduje się na przekazanie działań sprzedażowych do zewnętrznych firm ze względu na oszczędność kosztów i zwiększenie efektywności działań sprzedażowych.

 

Według badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Badań i Analiz Rynku (PSBAR), aż 63% firm w Polsce korzysta z outsourcingu, w tym również z outsourcingu sił sprzedaży. Badanie wykazało, że najczęściej outsourcingowane są działy IT oraz te zajmujące się sprzedażą i obsługą klienta.

 

Z kolei badania przeprowadzone przez Business Solutions Center wskazują na to, że jednym z głównych powodów decyzji o outsourcingu sił sprzedaży jest dostęp do wykwalifikowanych specjalistów. W ten sposób, firma outsourcingowa może zredukować koszty związane z zatrudnianiem i szkoleniem swojego własnego personelu.

 

Podsumowując, badania na temat outsourcingu sił sprzedaży w Polsce wykazują, że jest to popularna strategia biznesowa na którą w przyszłości będzie się decydowało coraz więcej firm.