Po tegorocznej ocenie agencji ratingowej EcoVadis, LeasingTeam utrzymał srebrny certyfikat CSR, jednocześnie poprawiając swój wynik o 2 punkty, z 54 na 56. Wynik uzyskany przez LeasingTeam jest równy lub wyższy niż wynik 79% innych badanych przez EcoVadis firm. Innymi słowy, firma znalazłam się wśród 21% najlepiej ocenianych przedsiębiorstw przez Eco Vadis.

 

Posiadany przez LeasingTeam Group certyfikat EcoVadis Silver jest świadectwem, iż firma działa w odniesieniu do swoich partnerów biznesowych, pracowników/współpracowników oraz środowiska naturalnego w sposób świadomy oraz odpowiedzialny, kierując się standardami CSR. Określone przez organizację ramy działania posiadają realne odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu firmy.

 

- Polityka CSR LeasingTeam Group obejmuje wszystkie 7 obszarów wg normy ISO 26000. Jesteśmy przekonani, że wyłącznie przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie firmą w obszarze organizacyjnym i pracowniczym, oraz społecznym i środowiskowym, przyniesie sukces organizacji, zarówno w relacji z biznesem, jak i pracownikami czy społecznością lokalną. Z roku na rok wdrażamy nowe inicjatywy CSR, dzięki którym stajemy się firmą coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W 2019 roku z jednej strony poczyniliśmy szerokie inwestycje w zakresie infrastruktury IT, dzięki czemu m.in. znacznie ograniczyliśmy zużycie energii elektrycznej, z drugiej – podwoiliśmy liczbę podopiecznych w organizowanej przez nas akcji Radosna Wigilia dedykowanej społeczności piaseczyńskiej.  W roku 2020 planujemy kolejne aktywności – powiedziała Agnieszka Haponik, dyrektor marketingu w LeasingTeam Group.

 

Działania oraz praktyki realizowane przez dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oceniane są przez agencję EcoVadis pod kątem zrównoważonego rozwoju i wyników, w skali od 0 do 100 punktów, w ramach 21 kryteriów, w 4 obszarach: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka, łańcuch dostaw. Stosowana metodologia badania opiera się na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności w korporacjach obejmujących inicjatywę Global Reporting, ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000.

 

Główne korzyści wynikające z wdrożenia standardu EcoVadis to:

  • Wzrost zadowolenia interesariuszy organizacji, dzięki zwiększeniu efektywności organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności;
  • Ciągłe doskonalenie w obszarze społecznej odpowiedzialności, dzięki corocznej ocenie CSR organizacji;
  • Możliwość odniesienia/porównania wydajności CSR organizacji do innych organizacji z tej samej branży bądź regionu (benchmarking);
  • Możliwość udostępnienia wyników CSR poprzez platformę EcoVadis innym partnerom handlowym;
  • Wzrost wartości marki, odpowiednie zarządzanie ryzykiem utraty reputacji, ograniczenie kosztów kar finansowych i strat wizerunkowych.

 

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o CSR i naszej akcji Radosna Wigilia.

 

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.