Sprzedaż pełni rolę koła zamachowego w niemal każdej organizacji - wiele firm przeznacza duże nakłady czasu i pieniędzy na budowę profesjonalnych struktur sprzedażowych. Jednak wielkość zespołu nie zawsze idzie w parze z efektywnością, a zarządzanie nim nie jest prostym zadaniem. Dodatkowo, sprzedaż jest specyficznym obszarem, w którym praca wiąże się ze szczególnym narażeniem na stres, wypalenie zawodowe i rotacje kadrowe. Dlaczego firmy chętnie zlecają usługi outsourcingu procesów sprzedaży na zewnątrz, wyjaśnia Adrian Kurzak, Business Development Manager w LT Professional.

 

Motywacje i powody przedsiębiorstw są różne. Jedną z nich jest niewątpliwie redukcja kosztów w obszarze rekrutacji, administracji i zarządzania zespołem sprzedaży, szczególnie sił terenowych o rozproszonej strukturze. Poza tym outsourcing uwalnia wewnętrzne zasoby i odciąża kadrę pracowniczą, dzięki czemu pozwala skupić się na innych, kluczowych aspektach działania w przedsiębiorstwie.

 

Od jakiegoś czasu widać na rynku trend, który pokazuje, że cena nie jest już kluczowym kryterium, decydującym o wyborze partnera. Jednym z głównych jest przede wszystkim minimalizacja ryzyka niepowodzenia oraz gwarancja realizacji KPI. Równie ważne jest bezpieczeństwo oraz ułatwiony dostęp do nowoczesnych narzędzi analityczno-raportujących, dających podgląd do wielu aktywności w czasie rzeczywistym. Przykładowo, w LeasingTeam Group takim narzędziem jest cyfrowa platforma „TalentPoint”, która znacznie usprawnia i przyspiesza procesy zatrudnienia, on-bordingu i kadrowo-płacowe. Wybór agencji z doświadczeniem w branży, know-how i własnym zapleczem technologicznym może stanowić o przewadze na rynku.

 

Kolejne elementy, na które warto zwrócić uwagę, to zasoby kadrowe i zdolności operacyjne agencji outsourcingowej. Wiele firm mając ograniczone struktury w terenie, korzysta z usług podwykonawców. Może to generować ryzyko niewłaściwej oraz opóźnionej reakcji. Fundamentem efektywnego działania w outsourcingu sprzedaży jest umiejętność właściwej oceny sytuacji i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniający się rynek. Dlatego tak ważne jest, aby potencjalny partner w pełni zarządzał procesem i ponosił odpowiedzialność za działania własne, a nie firm „trzecich”, które wykonują dla niego określony zakres prac. 

 

Wartością dodaną dla klientów we współpracy z większymi podmiotami jest również wejście do swoistej grupy zakupowej. Cena zakupu czy najmu pojazdów, rabat flotowy na stacjach paliw w perspektywie długofalowej mogą przynieść znaczącą redukcję kosztów operacyjnych.

 

W dobie spowolnienia gospodarczego i niepewności na rynku outsourcing sił sprzedaży przy wyborze odpowiedniego partnera może nie tylko zredukować koszty stałe, ale stać się istotnym wsparciem w osiągnięciu strategicznych celów firmy.