Obecnie wyróżnia się cztery pokolenia pracowników, z których trzy są w pełni aktywne zawodowo. Każde z nich ma własne cechy, wartości oraz podejście do kwestii związanych z zatrudnieniem. Dlaczego prognozuje się, że czwarte pokolenie, czyli tak zwane Zetki istotnie zmieni rynek pracy? Nad tym zastanawia się Klaudia Pasternak, młodszy konsultant ds. HR w LT Professional. Zapraszamy do lektury.

 

Pokolenie Z jest pierwszym, które dorastało w społeczeństwie cyfrowym.

Nazywają go też pokoleniem internetowym lub pokoleniem VUKA, co jest skrótem słów volality (zmienność), uncertainity (niepewność), complexity (złożoność) oraz ambiguity (niejednoznaczność).

 

Pokolenia na rynku pracy:

  • pokolenie „baby boomers” – osoby urodzone w latach 1946-1964;
  • pokolenie X – osoby urodzone w latach 1965-1979;
  • pokolenie Y – tzw. Millenialsi, osoby urodzone w latach 1981-1995;
  • pokolenie Z – osoby urodzone po 1995 roku.

 

Żyjąc w świecie ciągle pojawiających się nowinek technologicznych, osoby należące do pokolenia Z są przyzwyczajone do zmienności świata i znakomicie radzą sobie z przemianami oraz wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi. Najnowszym przykładem jest pandemia COVID-19, podczas której z przeniesieniem sfery zawodowej i prywatnej do Internetu najlepiej poradziły właśnie Zetki wykorzystujące na co dzień świat wirtualny do kontaktów międzyludzkich.

 

Przez odważne nastawienie wobec zmian pokolenie Z zasadniczo różni się od pozostałych pokoleń, wśród których można znaleźć liczne podobieństwa.

Dlaczego ta całkowita odmienność staje się dużym wyzwaniem dla pracodawców?

Przede wszystkim dlatego, że najmłodsze pokolenie to pokolenie indywidualistów, którzy pragną swobody, a nie stanowisk kierowniczych i kariery. Chociaż rozwój dla Zetek jest bardzo istotny, to według badań istotniejszymi są gwarancja niskiego ryzyka w miejscu pracy, pozytywne relacje w zespole oraz wykorzystanie najnowszych technologii w realizacji zadań. Są to osoby niezależne, które nie boją się wyrażać swoich poglądów na źle zorganizowane rzeczy i działania. Stawiając na życie w zgodzie ze sobą, liczą też na uznanie kolegów w pracy.

 

Zetki są ciekawe świata, zależy im na realizacji interesujących projektów, a nie na stabilizacji w miejscu pracy.

Cechują się wielozadaniowością, co jest efektem przebywania od najmłodszych lat w świecie technologii. Jednocześnie multitasking wzmaga w nich niecierpliwość, a co za tym idzie – chęć wykonywania zadań w możliwie najszybszy sposób. Będąc osobami ambitnymi, Zetki wykonują swoją pracę najlepiej, jak potrafią. Duża część najmłodszego pokolenia to studenci oraz świeżo upieczeni absolwenci, którzy pragną nabyć doświadczenie zawodowe i zostać cenionymi pracownikami.

 

Jakie różnice między Zetkami a innymi pokoleniami można zauważyć w pracy?

Zetki liczą przede wszystkim na docenienie swojej kreatywności, innowacyjności oraz zaangażowania. W odróżnieniu od przedstawicieli starszych pokoleń, którzy pokornie przyuczali się do wymarzonych zawodów pod okiem doświadczonych pracowników.

 

Pod tym względem wkraczanie nowego pokolenia na rynek pracy jest dla HR-owców nie lada wyzwaniem. Powinni oni dostosować się do podejścia Zetek do rynku pracy, na którym za najbardziej istotne uznają oni partnerstwo oraz wsparcie w miejscu pracy. Jednocześnie liczą się dla nich społeczna odpowiedzialność biznesu, działalność proekologiczna, dobroczynność i wolontariat.

 

Rzecz jasna, nie można przypisywać wszystkim przedstawicielom najmłodszego pokolenia tych samych cech. Jednak, niewątpliwie, łączą ich ambicje i zaangażowanie w pracę, którą starają się wykonywać zarazem szybko i z najwyższą starannością. A także oczekiwania przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, swobody oraz wsparcia ich kreatywnego podejścia do realizowanych zadań i projektów.