Zwiększające się bezrobocie wśród osób 50+ spowodowane jest wieloma czynnikami i dotyczy tak pracowników fizycznych jak i osób na stanowiskach wyższego szczebla. Powodami wycofania się z rynku pracy pokolenia „baby boomers” są redukcje etatów, sytuacje zdrowotne pracowników oraz wypalenie zawodowe. To ostatnie zjawisko dosyć powszechnie występuje w pokoleniach, które całą swoją karierę zawodową wiążą z jednym pracodawcą.

Dodatkowo, jako firma rekrutacyjna, zauważamy inne czynniki niedopasowania pokolenie 50+ do obecnej sytuacji na rynku. Trudności przy zatrudnieniu stanowią: mniejsza mobilność, niska chęć relokacji, częsty brak umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz brak elastycznego podejścia do poziomu stanowisk oferowanych na rynku.
Należy również zauważyć, że problem istnieje po obu stronach. Rynek pracy został zdominowany przez firmy korporacyjne, które oczekują od pracowników większego tempa pracy oraz znajomości nowych i coraz szybciej zmieniających się technologii. Presja i wymagania jakie są stawiane wszystkim pracownikom, okazują się dla pokolenia 50+ barierą nie do przejścia i powodują zakończenie współpracy po kilku miesiącach próbnych.  

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Problem ten będzie się tylko nasilał. Obecnie około 30% populacji Polski to osoby powyżej 50. roku życia. Do 2050 roku szacuje się, że będą one stanowić więcej niż 40% ludności Polski, a po 2060 roku – już ponad 50%. Czy zupełnie znikną one z rynku pracy zależy m.in. od pracodawców i ich zmiany podejścia do budowania zespołów. Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie osób młodych, po studiach lub z zagranicy. Największym wyzwaniem dla obecnych firm w sytuacji rosnącego deficytu pracowników jest zmiana mentalności oraz zbudowanie w sobie gotowości i dojrzałości do zatrudniania właśnie osób starszych, które poprzez swoją wiedzę i doświadczenia będą dobrym wsparciem w wielu obszarach. Jednocześnie próba dostosowania sposobu pracy do danego pracownika.

Miejmy więc nadzieję, że zwiększające się bezrobocie wśród osób 50+ nie będzie utrzymującym się trendem.

Autor: Grzegorz Piotrowski – Starszy Konsultant HR w spółce Professional będącej częścią LeasingTeam Group