Chcąc zatrudnić menadżerów wyższego szczebla oraz wykwalifikowanych specjalistów, największe korporacje, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa, korzystają z usług „łowców głów”. Tylko prawdziwi profesjonaliści z najwyższą skutecznością mogą awansować na to stanowisko w firmach z branży HR – uważa Dominika Struska, młodszy konsultant ds. HR w LeasingTeam Professional. Zapraszamy do lektury badania Dominiki na temat tego coraz bardziej popularnego zawodu. 

 

Złap mnie, jeśli potrafisz

Praca headhuntera polega na nakłonieniu menedżerów wyższego szczebla bądź specjalistów w pewnej dziedzinie do zmiany pracodawcy. Headhunter poszukuje pożądanych na rynku fachowców głównie za pośrednictwem platformy LinkedIn, poprzez analizę CV tak zwanych pasywnych kandydatów, czyli osób aktualnie nie poszukujących pracy. Dopasowuje sylwetki profesjonalistów do wymagań klientów, zgłaszających zapotrzebowanie na kadrę; weryfikuje kompetencje, zdobytą wiedzę i doświadczenie kandydatów.

 

Następnie headhunter przeprowadza rozmowy z nimi, uzyskując w ten sposób informacje, których nie zdobył podczas analizy CV i profili na platformach społecznościowych. Po sprawdzeniu kompetencji miękkich i twardych nakłania kandydatów do zmiany pracy. W razie sukcesu przeprowadza ich przez proces rekrutacyjny: przedstawia potencjalnemu pracodawcy, zaznajamia i negocjuje szczegóły oferty pracy.

 

Jeśli filmowego „łowcę głów” zazwyczaj cechuje dziarskie ściganie osób mających na pieńku z wymiarem sprawiedliwości, to „łowca głów” w branży HR powinien wykazywać się dużą cierpliwością, opanowaniem i odpornością na stres. Wykonując zadania pod presją czasu, decyduje on o swoim rozkładzie dnia, w czym pomogą umiejętności organizatorskie i zarządzania czasem. Razem z tym headhunter powinien być osobą otwartą, kontaktową i potrafiącą słuchać ludzi; rozmowy przeprowadzać w ten sposób, żeby wyłapać z nich wiele istotnych informacji.

 

Wykonywać zawód headhuntera można jako freelancer lub pracownik agencji rekrutacyjnej czy działu HR w firmie.

 

Profil zawodowy headhuntera: punktujemy

Nie ma konkretnych wymagań co do wykształcenia headhuntera. Najczęściej zawód ten wykonują osoby z dyplomem socjologa, psychologa, filologa czy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Jednak nie jest to konieczność. Przykładowo: specjalista IT może zostać „łowcą głów” specjalizującym się właśnie w branży informatycznej. Pod względem HR ważniejsza jest wiedza i doświadczenie zdobyte w konkretnym sektorze.

 

Jakie działania określają profil zawodowy headhuntera?

● Zdobywanie informacji oraz identyfikacja menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla za pośrednictwem platformy LinkedIn.

● Analiza CV i profili na platformie LinkedIn osób obecnie nieposzukujących pracy.

● Dobór specjalistów według wymagań rekrutacyjnych klienta, organizowanie spotkań.

● Pozyskiwanie istotnych informacji na temat kandydata podczas przeprowadzania rozmowy.

● Przekonywanie fachowców w danej dziedzinie do zmiany pracodawcy.

● Weryfikowanie wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji kandydatów; analizowanie kompetencji miękkich i twardych.

● Odpowiedzialność za przebieg procesu rekrutacyjnego: nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z kandydatami, zaznajamianie z warunkami pracy u nowego pracodawcy, negocjowanie warunków umowy, przedstawianie specjalistów potencjalnym pracodawcom.

● Zachowywanie poufności procesu rekrutacyjnego na wyższym szczeblu, zbieranie danych osobowych i tworzenie bazy kandydatów.

● Udzielanie informacji na temat procesu rekrutacji i przejścia do nowego pracodawcy.

● Konsultowanie dopasowania kandydatów na wyższe stanowiska do wymagań przedsiębiorstw i specyfiki branżowej.

● Reprezentowanie korporacji, małych i średnich firm w kontaktach ze specjalistami wyższego szczebla.

● Nawiązywanie współpracy z ekspertami w poszczególnych dziedzinach i sektorach rynku pracy.

 

Powiedz, jak pracujesz, a dowiemy się, kim jesteś

Pracodawcy headhuntera dostarczają mu odpowiednie wytyczne i nadzorują wykonywanie zadań dotyczących głównych celów. Pozostawiają jednak dużą swobodę jeżeli chodzi o dobór stosowanych metod czy też rozkład czasowy rekrutacji. Dlatego miejsce, które zajmuje headhunter w strukturze organizacyjnej firmy, jest jednocześnie stanowiskiem kierownika, jak i podwładnego.

 

Swoją pracę headhunter wykonuje głównie w przestrzeniach biurowych, aczkolwiek spotkania z profesjonalistami wyższego szczebla mogą odbywać się w dowolnym miejscu, na przykład, w kawiarni.

 

Godziny pracy headhuntera są zmienne i zależą tak od realizowanego zlecenia, jak i faktu, że w dużej mierze ustala on swój czas pracy samodzielnie. Rekrutacja i zebranie danych na temat niektórych profesjonalistów to dość czasochłonne działania, które często przekraczają ośmiogodzinny dzień pracy. Również bezpośrednie spotkania z fachowcami odbywają się w porach dogodnych przede wszystkim dla nich. A to oznacza, że często wykraczają poza ramowy czas pracy. Dlatego można stwierdzić, że headhunter powinien pozostawać do dyspozycji nie tylko w godzinach pracy.

 

Czy czynności zawodowe headhuntera można określić jako zrutynizowane i cykliczne?

Zdecydowanie nie, nigdybowiem nie wiadomo, z jakim typem osobowości przyjdzie współpracować headhunterowi, jakie metody rekrutacji ma zastosować w stosunku do niego czy też jak będą przebiegać ich wspólne spotkania. Tak naprawdę dobór stosowanych metod jest bardzo zindywidualizowany.

 

Do wyszukiwania talentów trzeba mieć nie tylko głowę 

Headhunter powinien w sposób zwięzły i zrozumiały przedstawiać oferty swoich klientów. W dużej mierze jego praca opiera się na komunikacji werbalnej i umiejętności prowadzenia rozmowy, dlatego tak istotna jest poprawna wymowa i umiejętność wysławiania się. Oprócz tego, headhunter musi wykazywać się dobrym zdrowiem, ponieważ pracuje głównie „w biegu” – z jednego spotkania na drugie.

 

Innym ważnym zadaniem zawodowym jest analizowanie CV i profili na LinekidIn pod kątem wymagań klienta. W wykonywaniu tych czynności bardzo ważna jest umiejętność koncentracji i skupienia się. Headhuntera nie mogą łatwo wytrącać z równowagi bodźce zewnętrzne; musi on zachować skupienie i zmysł analityczny dopasowując profil kandydata do wymagań klienta.

 

W zawodzie headhuntera nad wyraz ważną cechą jest dokładność. W trakcie analizy CV czy profili zawodowych istotny jest każdy, nawet najmniejszy szczegół. „Łowca głów” powinien skrupulatnie i starannie przeprowadzać identyfikację czy też dopasowywanie poszukiwanych kandydatów do wymagań rekrutacyjnych.

 

W tworzeniu nowatorskich oraz indywidualnych technik rekrutacyjnych, szczególnie przydatnych przy pozyskiwaniu kandydatów pasywnych, nie powinno mu zabraknąć również pomysłowości, kreatywności i twórczego podejścia.

 

Niezastąpioną cechą jest umiejętność przekonywania. Headhunter powinien tak zaprezentować zalety swojego klienta, żeby w efekcie namówić kandydata do przyjęcia jego oferty.

 

Jeśli nie potrafisz poradzić sobie ze stresującymi sytuacjami – nie poradzisz sobie w tym zawodzie. Musisz być opanowany i nie ulegać presji czasu. Stres powodowany tym, że działasz samodzielnie i przez to ponosisz odpowiedzialność za swoją pracę, nie może paraliżować. Wręcz przeciwnie, powinien motywować i zachęcać do podejmowania nowych wyzwań. A to potrafi osoba odporna na presje.

 

Umiejętności słuchania i rozumienia ludzi, jakie powinien posiadać headhunter, rzutują na relacje pomiędzy nim a poszukiwanymi kandydatami. W czasie rozmowy ostatni podają na swój temat wiele istotnych informacji, których nie ma w CV czy w profilach zawodowych na platformach społecznościowych. „Łowca głów” powinien te informacje wychwycić.

 

Oprócz tego, podczas rozmowy często padają wątpliwości i obiekcje przed zmianą pracodawcy. Headhunter najpierw powinien postawić się w sytuacji swego rozmówcy, aby go lepiej zrozumieć. Dopiero potem może przekonywać do przyjęcia oferty klienta.

 

W zawodzie headhuntera przydatne okazują się zainteresowania z obszaru socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi czy też psychologii w biznesie. A także dobra znajomość najnowszych i najbardziej skutecznych technik motywacyjnych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.

 

„Łowca głów” w HR to osoba, która lubi ludzi, jest otwarta i łatwo nawiązuje nowe znajomości. Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są wady wymowy, brak odporności na stres, zbytnia nerwowość i nieśmiałość.

 

Miejsce headhuntera jest na liście

Przedsiębiorstwa pragną zatrudniać najlepszych fachowców, a to właśnie gwarantują usługi headhuntera. Dlatego zawód headhuntera z każdym rokiem się rozwija, a zapotrzebowanie na niego nieustannie rośnie.

 

Niektórzy headhunterzy zaczynają swoją drogę zawodową w działach HR dużych firm i korporacji. Rozpoczynają karierę na stanowisku młodszego konsultanta/rekrutera i z czasem stają się prawdziwymi profesjonalistami w rekrutacji. Często też zaczynają od stażu w agencjach zatrudnienia. Po wyrobieniu własnej marki mogą zacząć pracować na swój koszt: jako freelancerzy lub zakładając własną firmę.

 

W Polsce są zawody o tych samych wymaganiach kwalifikacyjnych, które dotyczą headhuntera. Mianowicie: specjalista do spraw rekrutacji pracowników, specjalista do spraw zarządzania talentami, konsultant do spraw kariery, doradca personalny. Zawodem pokrewnym o niższych wymaganiach kwalifikacyjnych jest doradca zawodowy.

 

Chociaż w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności istnieje już pozycja ,,specjalista do spraw rekrutacji pracowników”, zawód headhuntera również powinien tam znaleźć się. Wyewoluował on z zawodu rekrutera, jednak jego zadania są inne. Przede wszystkim celem jest poszukiwanie i namawianie menedżerów wyższego szczebla oraz wykwalifikowanych specjalistów do zmiany pracodawcy.

 

„Łowca głów” wyszukuje prawdziwe talenty, najlepszych z najlepszych. Zaś rekruter przeprowadza procesy rekrutacyjne z osobami poszukującymi pracy, a nie pasywnymi kandydatami, których trzeba namawiać do przyjęcia oferty.

 

Headhunter jest zawodem przyszłościowym powstałym w wyniku transformacji praktyk biznesowych i społecznych. Skoro współcześnie posiadamy specjalistów w każdej dziedzinie rynku pracy, tak też wyodrębnili się fachowcy specjalizujący się w ich rekrutacji.

 

Bibliografia

● https://wupkrakow.praca.gov.pl/documents/67976/5926451/Headhunter/8fa4f36c-be69-494a-bb62-de54a46ec55c

● https://mfiles.pl/pl/index.php/Headhunter

● https://interviewme.pl/blog/headhunter-praca

● https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/d/3979_Doradca_personalny.pdf

● https://poradnikpracownika.pl/-lowca-glow-kim-jest-osoba-wykonujaca-ten-zawod